Qompas Magazine #3

Schooljaar 2015 – 2016
Engineering: "We kunnen alles maken!"

Studiekeuze

Samen werken aan de juiste studiekeuze

Hoe kom je erachter welke studie bij je past? Drie scholieren uit het voorexamenjaar blikken terug op de studiekeuzebegeleiding op hun school. Drie decanen van andere scholen reageren op hun verhaal.

Isabelle Blom vindt haar school te passief bij het vinden van een stageplek. De leerlingen moesten alles zelf uitzoeken. Decaan Lex Hesterman begrijpt dat wel. "Netwerken is belangrijk. Dat leer je niet als de school alles voor je regelt."

Isabelle Blom

Lex Hesterman

Sam Grylak volgde een paar maanden een aansluitmodule bij pedagogische wetenschappen. Zo kreeg ze een voorproefje van haar toekomstige studie. Decaan Linda Kruythoff juicht haar onderzoekende houding toe. "Ik heb leerlingen begeleid die in 6 vwo nog geen flauw idee hadden."

Sam Grylak

Linda Kruythoff

Isa Roeterdink komt na Qompastesten uit bij psychologie. Ze wil toegepaste psychologie op het hbo studeren. Decaan Els Klop vraagt zich af of dat verstandig is. “Jouw kwaliteiten passen meer op een universiteit.”

Isa Roeterdink

Els Klop

 

 

Isabelle Blom (17)

Isabelle Blom (17) zit in 5 vwo op het Dr. Aletta Jacobs College in Sappemeer. Na haar eindexamen volgend jaar gaat ze culturele antropologie en ontwikkelingssociologie studeren in Leiden. Zij blikt terug op haar studiekeuzebegeleiding.

"Het doen en laten van mensen heeft me altijd al geboeid. Daarom heb ik een poosje getwijfeld of ik journalistiek wilde doen. Maar die studie vond ik te algemeen. Ook loop je de kans niet te worden aangenomen en dat vond ik niet prettig. Toen ik een boek met studies doorbladerde, kwam ik culturele antropologie en ontwikkelingssociologie tegen. Die studie sprak me meteen aan, omdat ik nieuwsgierig ben naar tradities, waarden en normen van andere culturen. Ook interesseert de invloed van de omgeving op mensen mij."

"Toen ik de Qompas studiekeuzetest had ingevuld, kwam antropologie bovenaan te staan. Na een informatiedag, wist ik het zeker. Vooral het zelf opzetten van een onderzoek lijkt me geweldig. In Leiden kan dit bij het studieonderdeel Veldwerk NL. Dat was een van de redenen om voor Leiden te kiezen. Uiteraard heb ik nog wel naar andere studies gekeken die me ook leuk leken, zoals sociologie en cultuurwetenschappen, maar die waren het toch net niet helemaal. Sociologie vond ik een te brede studie, die zich vooral richt op maatschappelijke thema’s zoals criminaliteit, gezondheid, zorg en welzijn. Ik vind culturele aspecten juist interessant. Bij cultuurwetenschappen gaat het vooral om de westerse wereld, terwijl ik meer wil weten over niet-westerse culturen."

"Ik vind dat onze school ons goed begeleidt wat betreft studiekeuze, maar te passief is als het gaat om het vinden van een stageplek."

Passief

"Ik vind dat onze school ons goed begeleidt wat betreft studiekeuze, maar te passief is als het gaat om het vinden van een stageplek. Bij ons is dat een verplicht onderdeel van het vak loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). In de vierde en vijfde moet je stagelopen. In de vierde zijn dit twee dagen en in de vijfde drie. De dagen zijn in principe net zo lang als de werkdag van de stagebegeleider. Je krijgt er vrij voor van school. Het is best lastig een stageplek te vinden die aansluit bij je interesse, omdat er te weinig stagemogelijkheden voor scholieren zijn. Helemaal als je geen connecties hebt via je familie. Leerlingen kunnen elkaar onderling natuurlijk ook helpen en bij de decaan kun je altijd terecht voor advies. Maar de school zou actiever kunnen zijn met het verstrekken van lijstjes van bedrijven waar leerlingen welkom zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om een stageplek bij een beroep te bedenken. Bij antropologie dacht ik bijvoorbeeld meteen aan onderzoek doen in het buitenland. Maar er zijn natuurlijk wel meer beroepen te bedenken die er indirect mee te maken hebben, zoals beleidsmaker of museummedewerker."

Fijne methode

"Qompas StudieKeuze is een fijne methode om uit te vinden welke studie bij je past. In de vierde begonnen we met de studiekeuzetest in het mentoruur, eens in de week. Dit duurde net zo lang tot de hele test klaar was. Ik vond het fijn dat de test zo uitgebreid is. Je krijgt een resultaat dat precies aansluit bij je interesses en vaardigheden. Ik heb wel gemerkt dat niet alle klasgenoten zin hadden de test volledig te maken. Maar dat heeft meer met hun inzet te maken, denk ik. De test heeft mij erg goed geholpen bij het maken van mijn studiekeuze."

 

 

Decaan Lex Hesterman over Isabelle Blom en haar toekomst

"Isabelle lijkt me een leuke leerling om te begeleiden. Ik zie haar door het verhaal waarin ze terugblikt op haar keuzeproces als een enthousiaste, zelfstandige en kritische leerling. Ze bereidt zich bewust en stapsgewijs voor op haar toekomst. Dat ze aan het einde van 5-vwo al een keuze heeft gemaakt past bij de ontwikkeling dat studenten zich steeds vroeger moeten inschrijven bij hun opleiding. Daardoor is er in het eindexamenjaar veel minder tijd voor de uiteindelijke studiekeuze."

Ambities

"De afgelopen jaren is het studie- en loopbaanlandschap snel veranderd. Het aantal keuzemogelijkheden is flink gegroeid en de druk om de ‘juiste’ keuze te maken wordt met het verdwijnen van de studiefinanciering steeds groter. Ook op mijn school (RSG Broklede in Breukelen) hechten we veel waarde aan een goede voorbereiding daarop. Keuzebegeleiding betekent voor ons de leerling in staat stellen om zelfstandig het keuzeproces te doorlopen en daarbij zelf het initiatief te nemen om eigen ambities waar te maken. Dat klinkt natuurlijk erg theoretisch en daarom vind ik het leuk om te kijken hoe Isabelle dat heeft ingevuld en welke ervaringen tot haar keuze hebben geleid. Was ze een leerling van mijn school geweest, dan zou ik met haar de resultaten van de Qompas-testen bekijken. Ik zou willen weten wat haar inspireert, wat zij belangrijk vindt in het leven, wat haar talenten en valkuilen zijn, hoe ze haar toekomst ziet en wat ze al ondernomen heeft om tot een passende studiekeuze te komen."

Twijfel

"Soms hebben leerlingen al duidelijk voor ogen wat ze willen studeren, maar blijken uit de testen ook andere interesses. Zo had ik een 6-vwo-leerling die met zijn profielkeuze al rekening had gehouden met een studie bouwkunde. Maar uit de Qompas-testen bleek dat hij bosbouw en defensie ook boeiend vond. Tijdens het gesprek kwam inderdaad naar voren dat hij twijfelde. Hij vroeg zich af of hij niet te veel achter een bureau zou zitten. In zijn vrije tijd was hij meer buiten dan binnen te vinden. Uiteindelijk is hij projectmanager geworden van een groot bouwbedrijf, waardoor hij ook veel op de bouwplaats is."

Voor een groep staan

"Op school besteden wij aandacht aan kwaliteitenreflectie, waarbij naar voren komt waar de leerling goed in is. Zo was de pabo de favoriete opleiding van één van mijn leerlingen, maar dacht zij door een vermeend gebrek aan leiderschap daar niet geschikt voor te zijn. Ik raadde haar een workshop op onze school aan om haar kwaliteiten te onderzoeken. Door de oefeningen en vooral door de feedback van haar groepsgenoten, kwam ze erachter dat ze het heel leuk vond om voor een groep te staan. De keuze was daarna snel gemaakt."

"Keuzebegeleiding betekent voor ons de leerling in staat stellen om zelfstandig het keuzeproces te doorlopen en daarbij zelf het initiatief te nemen om eigen ambities waar te maken."

Waarden en normen

"Isabelle kreeg tijdens haar informatiedag in Leiden vast al zicht op de inhoudelijke eisen die passen bij haar studie antropologie. Bij de zogeheten motievenreflectie laten we leerlingen hun ambities verwoorden. Isabelle laat zien daar al ver in te zijn: van algemene interesse in mensen, naar interesse in tradities, waarden en normen van andere culturen tot veldwerk naar de invloed van de omgeving op mensen."

"Ook heeft zij onder andere door gebruik te maken van Qompas uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende opleidingen en het werk dat je met die opleiding kunt doen. Ze ziet voor zichzelf na de studie antropologie al mogelijkheden als onderzoeker in het buitenland, beleidsmaker of museummedewerker."

Leren netwerken

"Isabelle schrijft over de problemen die zij ondervond bij het zoeken naar een goede stageplaats. Bij het sturen van je loopbaan hoort ook leren netwerken. Dat leer je niet als de school een stageplek voor je regelt. Daarom is het goed dat leerlingen daar zelf naar moeten zoeken, hoe moeilijk soms ook. De school van Isabelle heeft er dus goed aan gedaan haar dit zelf te laten ontdekken."

"Isabelle, ik wens je heel veel succes tijdens je studie. Ik hoop dat je droom werkelijkheid wordt en dat je goede keuzes gaat maken waarin je talenten kunnen groeien en jouw kwaliteiten tot bloei kunnen komen."

Lex Hesterman, decaan havo/vwo, RSG Broklede, Breukelen.

  

Sam Grylak (17)

Sam Grylak (17) doet in 2016 eindexamen vwo op het BC Broekhin te Roermond. Daarna wil zij pedagogische wetenschappen gaan studeren in Leiden of Sonderpädagogik in Duitsland. Ze blikt terug op haar studiekeuzebegeleiding.

"Een vriend met wie ik zitvolleybal, vertelde vaak enthousiast over zijn studie aan de academische pabo. Vooral zijn verhalen over het gedrag van mensen vond ik interessant. Daarom bezocht ik een aantal open dagen bij pedagogische wetenschappen en psychologie. Ook woonde ik een proefstudeerdag pedagogiek bij op de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar werd ik heel enthousiast van. Ik volgde met veel plezier een paar maanden een aansluitmodule pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Dat ging goed, want ik behaalde 64 van de 64 punten. Deze module heeft me een goed beeld gegeven van wat ik kan verwachten; daarom heb ik besloten pedagogische wetenschappen te gaan studeren. Ik voel me goed bij deze studie, dat is voor mij een belangrijk criterium."

"Ik twijfel nog wel of ik de studie in Leiden of in Duitsland wil doen. Het lijkt me een uitdaging om in Duitsland te gaan studeren. Mijn vader is Duits en woont daar. Ik spreek ook Duits en ik ken het land goed. Bij de studie Sonderpädagogik ligt de nadruk op onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen of door lichamelijke of geestelijke handicaps extra zorg op school nodig hebben. In Nederland heb ik hiervan nog geen bachelorstudie gevonden. Het spreekt mij aan, omdat ik door zitvolleybal veel ervaring heb met kinderen, jongeren en volwassenen met lichamelijke handicaps."

"Een verbeterpunt kan zijn om mensen die nog niet weten wat ze willen worden meer lob te geven."

Losjes

"Loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) is bij ons op school tamelijk losjes geregeld. Aan het begin van het jaar hebben we met Qompas gewerkt. Verder moesten we in 5 vwo een aantal open dagen, meeloopdagen of proefstudeerdagen bijwonen en daarover een reflectieformulier invullen. Een paar keer per jaar hebben we gesprekken met de lob-docent. Bij ons op school zijn dat vakdocenten. Van ieder studiegebied –alfa, bèta en gamma- is er dus wel een docent die er meer van weet. Tijdens de gesprekken vertel je wat je al hebt gedaan en wat je nog gaat doen. Ik vond deze gesprekken vooral prettig om alles op een rijtje te krijgen. Om duidelijk te krijgen wat ik nu precies vond van de open dag en of ik nog eens terug wilde naar die universiteit of een bepaalde studie."

"Een verbeterpunt kan zijn om mensen die nog niet weten wat ze willen worden meer lob te geven. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat het niet fijn is iets te moeten doen waar je nog niet klaar voor bent. Alleen omdat het gebruikelijk is om meteen na je vwo te gaan studeren."

Zelf initiatief nemen

"De decanen bij ons op school hebben over het algemeen genoeg kennis. Wel hebben ze bepaalde vakgebieden waar ze uit interesse meer van weten. Dat betekent dat het niet genoeg is om alleen met je decaan, mentor of lob-docent te praten. Bij vragen maken ze allemaal genoeg tijd vrij om je te helpen. De deur staat altijd open. Maar jij moet zelf het initiatief nemen. Ze laten dus veel aan de leerlingen over. Voor mij werkte het goed om naar een voorlichtingsactiviteit van de universiteit te gaan en mijn vragen aan de aanwezige docenten en studenten te stellen."

"Op school worden soms voorlichtingsactiviteiten georganiseerd, maar deze zijn vaak pas laat in het jaar als leerlingen zich al hebben georiënteerd en al naar open dagen zijn geweest . Daardoor sluiten ze niet helemaal aan bij waar leerlingen mee bezig zijn. De opkomst was dan ook vaak minimaal."

Studeren in het buitenland

"Ik vond Qompas fijn om me te oriënteren bij mijn profielkeuze. Voor mijn studiekeuze had ik het niet meer zo nodig, omdat ik al wist wat ik wilde gaan studeren. Wel vond ik het prettig om me via Qompas te oriënteren op open dagen en duidelijk in kaart te brengen waar mijn interesses liggen. Qompas biedt veel informatie over veel verschillende studies en opleidingen en het is overzichtelijk geordend, zodat je het op een later moment gemakkelijk kan terugvinden. Wel zitten er veel dubbele vragen in, waardoor de testen extra lang duren. Ik zou het interessant vinden meer informatie te krijgen over studeren in het buitenland en studies aan buitenlandse universiteiten."

 

 

Decaan Linda Kruythoff over 5 vwo scholier Sam Grylak

"Wat mij opvalt aan je verhaal is de mate van zelfsturing die je laat zien in de oriëntatie op je studiekeuze. Zo ben je al direct aan het netwerken, een van de belangrijkste loopbaancompetenties. Ook ben je op onderzoek uitgegaan bij diverse onderwijsinstellingen en heb je met goed resultaat een paar maanden op ‘proef’ gestudeerd. Ik ben benieuwd welke van jouw kwaliteiten en interesses bij deze studie passen. Hoe zorgen die ervoor dat jij succesvol bent in deze studie? Wat maakt jou uniek ten opzichte van andere studenten? Misschien zijn deze vragen al aan de orde gekomen in de gesprekken met de lob-docent. Met deze antwoorden lukt het je vast nog beter achter je definitieve keuze te komen; ook voor welk land je uiteindelijk kiest. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij op de juiste plek komt."

Bewust incompetent

"Terecht merk je op dat lang niet alle leerlingen zo te werk gaan. Dat is ook mijn ervaring. Als je nog niet weet wat je wilt, is de stap om een decaan, mentor of docent op te zoeken groot. Het kan lastig zijn dit te bespreken, omdat veel mensen ervan uit gaan dat je dit allemaal wel weet. Alsof je bewust incompetent bent. Ik denk dat dit ook de reden is waarom leerlingen die de begeleiding het meeste nodig hebben het minst vaak uit eigen beweging naar een decaan of docent stappen. Daarom ben ik er ook groot voorstander van alle leerlingen één op één te begeleiden door een decaan, mentor of lob-docent. De een hoeft alleen maar te horen dat hij zo moet doorgaan, de ander heeft juist aanmoediging nodig. Als elke leerling voor zo’n gesprek wordt uitgenodigd, hoeft niemand zich druk te maken of het wel stoer of chill is: iedereen gaat gewoon. Goed dat docenten bij jou op school zulke gesprekken voeren. Ik stel dit op mijn school ook voor. Dus dank voor de tip!"

"Ik ben er een groot voorstander van om alle leerlingen één op één te begeleiden door een decaan, mentor of lob-docent."

Jaarrooster

"Het zou ideaal zijn als de voorlichtingsactiviteiten op school aansluiten bij de oriëntatiefase van de leerlingen. Uit ervaring weet ik dat dit best een hele uitdaging is. Dat heeft ook te maken de planning van het jaarrooster op een school. Je hebt te maken met externe partijen zoals hbo/wo-instellingen die op school iets komen vertellen, of met bedrijven die een inkijkje geven in hun 'keuken'. Daarnaast verloopt de oriëntatiefase van de leerlingen niet hetzelfde. Zoals ik al eerder zei: jij bent al heel geïnteresseerd en zelfsturend in je schoolloopbaan in 5 vwo. Ik heb diverse leerlingen begeleid die in 6 vwo nog geen flauw idee hadden. Daarom vind ik maatwerk bij studiekeuze ook belangrijk."

"Kortom: het blijft een uitdaging lob in school op het juiste moment op de juiste plek voor de juiste leerling vorm te geven. Toch vind ik het een van de mooiste uitdagingen van mijn werk. Ik heb veel plezier in het steeds opnieuw uitvinden van de juiste lob-gebruiksaanwijzing. Sam, ik wens je veel succes toe in je examenjaar en vooral ook veel plezier met alle leerzame activiteiten die jij onderneemt binnen en buiten school.”

Linda Kruythoff, Decaan Amadeus Lyceum Vleuten

  

Isa Roeterdink (15)

Isa Roeterdink (15) doet dit jaar eindexamen havo op het Veluws College Apeldoorn. Daarna wil ze toegepaste psychologie studeren in Deventer. Zij blikt terug op haar studiekeuzebegeleiding.

“In eerste instantie wilde ik rechten studeren omdat advocaat me een leuk beroep leek. Maar toen we afgelopen schooljaar begonnen met Qompas kwam ik uit bij toegepaste psychologie. Ik vind het heel boeiend wat er in mensen omgaat. Bij toegepaste psychologie onderzoek je hoe mensen zich gedragen, alleen of in groepen. Je leert ook hoe je gedrag van mensen kunt veranderen. Omdat ik na het invullen van de vragenlijsten op Qompas Studiekeuze steeds opnieuw uitkwam bij psychologie, heb ik met mijn moeder een aantal open dagen bezocht. Dat bevestigde mijn keuze."

"Ik vond de vragenlijsten op Qompas StudieKeuze wel een beetje lang."

Goed studieadvies

"Afgelopen jaar hebben wij een half jaar lang bijna iedere week in het mentoruur aan de Qompas Studiekeuze gewerkt. We moesten de vragenlijsten in een bepaald tempo beantwoorden, waardoor per week duidelijk was waar je moest zijn. Ik had het vaak niet af, zodat ik na school verder moest werken om op schema te blijven. Ik vond dat niet vervelend, omdat ik wist waarvoor ik het deed. Ik heb er een goed studieadvies door gekregen. Maar ik vond de vragenlijsten alleen wel een beetje lang. Er zaten veel vragen in die erg op elkaar leken. Maar als ik één keer ‘nee’ heb geantwoord, hoeven ze die vraag van mij niet nog een keer te stellen."

"Als zaken onduidelijk waren, konden we altijd terecht bij onze mentor of decaan. Ik vind dat ze ons goed hebben geholpen, bijvoorbeeld door te vertellen welke vakken je nodig hebt voor een bepaalde studie. Bij het kiezen van je profiel was dat wel belangrijk. Het invullen van de Qompas ProfielKeuze hielp daarbij ook. Ik had geen flauw idee van welke vakken bij welk pakket hoorden en wat je daar later mee kon worden. Uiteindelijk kwam ik uit bij het profiel Economie & Maatschappij, dat ik ook heb gekozen. Dat is een goede keuze geweest.”

 

 

Decaan Els Klop over 4 havo leerling Isa Roeterdink

"Na het lezen van jouw verhaal, moest ik denken aan mijn eigen studiekeuzeproces. Met een vwo-diploma op zak kon ik uit veel studies kiezen, maar er was weinig aandacht voor het keuzeproces. Je ging gewoon studeren wat je leuk vond of waar je goed in was. Al vanaf de eerste klas wist ik dat ik naar de sportacademie wilde. Helaas scheurde ik de avond voor de selectiedag mijn enkelbanden. Ik kwam er dus niet doorheen. Wat nu? Ik had twee testen gedaan en daaruit kwam 'sportacademie' en 'iets met sport'. Ik vulde ze altijd zo in, dat dit er ook wel uit moest komen. Kan dat bij jou misschien ook het geval zijn? Gelukkig was het in die tijd iets gemakkelijker om je aan te melden bij een vervolgopleiding. Ik kon beginnen met fysiotherapie in Utrecht; dat leek me ook best interessant. Na een jaar heb ik mij toch weer aangemeld voor de sportacademie en dit keer lukte het wel: ik mocht mijn droomstudie doen."

"Tegenwoordig is het aanbod van opleidingen veel groter. Dat is fijn, maar maakt het ook moeilijker om een passende keuze te maken. Je kwaliteiten en interesses worden duidelijk door gesprekken met je ouders, de decaan en mentor en het maken van de testen van Qompas. Door de sites van hogescholen en universiteiten te volgen, open dagen en meeloopdagen te bezoeken, krijg je een goed beeld van de inhoud van de studies."

"Onderzoek wat het beste bij je past, hbo of wo."

Plussen en minnen

"Je hebt veel moeite gedaan om tot een keuze te komen. Een goed begin, maar je bent er nog niet, lijkt me. Je schrijft dat je uitkomt op de studie toegepaste psychologie, maar uit de testen komt steeds psychologie naar voren. Psychologie is een universitaire studie en toegepaste psychologie een hbo-studie. Na deze laatste studie kun je niet aan de slag als psycholoog, maar als psychologisch medewerker of trainer. Een groot verschil. In eerste instantie wilde je rechten gaan studeren; ook een universitaire studie."

"Als ik jou een advies mag geven, raad ik je aan om te onderzoeken wat het beste bij je past, hbo of wo. Bijvoorbeeld door mee te lopen met beide studies. Zet alle plussen en minnen op een rijtje. Bespreek het vervolgens met je ouders en de decaan."

"Als blijkt dat het wo beter bij je past, kun je misschien beter eerst je vwo-diploma halen en daarna naar de universiteit gaan. Door het nieuwe leenstelsel is het erg duur om eerst een hbo- en daarna een wo-studie te doen. Je bent een kritische, jonge leerling en gemotiveerd om voor school en studiekeuze te werken. Twee kwaliteiten die mooi aansluiten bij het wo."

Els Klop, decaan Dorenweerd College, Doorwerth

Advertorial
"We kijken ook vooruit door dagen te organiseren waarop je in contact kan komen met verschillende bedrijven."

Studeren / studentenstad

Zelfontwikkeling bij een studentenvereniging

Studeren in een stad doe je ook bij een studentenvereniging. Je ontwikkelt jezelf, zet je in voor anderen en geniet van de feesten en borrels. Vier studenten uit vier verschillende steden vertellen over de passie voor hun studentenvereniging.

Leanne Dekker

Tessie Schuurs

Victor de Lange

Gijs Dreijer

Leanne Dekker (20) W.S.V. Ceres; tweedejaars bedrijfs- en consumentenwetenschappen in Wageningen:

"Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, dus ik vond Wageningen maar klein. Om genoeg te doen te hebben, ben ik lid geworden van Ceres. Ik ontwikkel me graag en dat kan bij mijn vereniging. Zo ga ik volgend jaar de DJ-commissie Fellisco leiden. Wij beheren zelf de feestkelder Nolleke Prop in onze sociëteit. Iedere donderdag feesten we daar en draaien ook zelf de muziek."

"Onze vereniging is wat traditioneler, bijvoorbeeld in kledingvoorschriften. Bij bepaalde gelegenheden trek je een bepaalde outfit aan. De kennismakingstijd vond ik erg meevallen. Je moet het zien als een spel. Je leert je jaargenoten en de vereniging goed kennen. Ik denk dat het er voor buitenstaanders misschien botter uitziet dan het is. Je moet er wel tegen kunnen dat je naar de introductiecommissie moet luisteren. Ik vind dat geen probleem. De kennismakingstijd hoort er wat mij betreft bij. Het is niet erg om je best te moeten doen. Iedereen doet dat op dezelfde manier."

"Een vereniging is sowieso motiverend om je punten op tijd te halen. Je leuke sociale leven in je studentenstad wil je natuurlijk niet opgeven."

Tessie Schuurs (21) Unitas S.R.; vierdejaars rechten in Utrecht:

"Ons sociëteitsgebouw alleen al is super mooi. In de eetzaal geven we grote themafeesten zoals het schuimfeest. Naast je jaarclub, waarin alleen leden van jouw studiejaar zitten, kan je bij ons bij een dispuut; een kleine groep uit verschillende jaren binnen de vereniging. Je kunt zelf onderzoeken welk dispuut je leuk vindt. Daarna word je gevraagd. Ik zit in een dispuut met veertig meisjes uit verschillende jaarclubs en verschillende jaarlagen van de vereniging. Een supergezellige en hechte groep, waarmee we jaarlijks op skivakantie gaan."

"Bij Unitas zijn ook studiesubverenigingen van bijvoorbeeld rechten, psychologie of geneeskunde. Ik ben met de studiesub rechten naar een rechtbank geweest. Heel leuk en leerzaam. Komend jaar neem ik een tussenjaar om in het bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) te gaan. Daar heb ik heel veel zin in."

"Bij Unitas stimuleren we studenten om hun studiepunten te halen. In de tentamenweek attenderen we leden bijvoorbeeld op de mogelijkheid een stoomcursus voor je tentamen te doen. Leden krijgen bij ons een kortingspas om goedkoop koffie te halen bij de universiteitsbibliotheek. We houden elkaar scherp op de studie. Bijvoorbeeld door samen te studeren als je ziet dat het bij een jaar- of dispuutsgenootje niet zo lekker loopt. Een vereniging is sowieso motiverend om je punten op tijd te halen. Je leuke sociale leven in je studentenstad wil je natuurlijk niet opgeven."

 

 

Victor de Lange (22) R.S.V. Sanctus Laurentius; vierdejaars economie in Rotterdam:

"Ik ben pas in mijn derde studiejaar lid geworden. Daarvoor hockeyde ik op redelijk hoog niveau, het derde niveau van Nederland. Die trainingstijden leken niet goed te combineren met de Laurentiusavonden. Maar nu hockey ik een niveautje lager bij Leonidas en heb ik meer tijd voor een vereniging. Laurentius leek me het leukste. Achteraf heb ik spijt dat ik niet eerder lid ben geworden. Feesten en studie zijn daar goed te combineren. Ik kon ook meteen terecht in een van de verenigingshuizen. Wij organiseren veel maatschappelijke activiteiten. Zo bestonden we vorig jaar 100 jaar en hebben we een groot benefietdiner georganiseerd. We haalden ruim 80.000 euro op met de kaartverkoop van het diner, een veiling en giften. De opbrengst is voor de Daniel den Hoed Stichting in hun strijd tegen kanker. Ik heb de marketingcommissie gedaan voor dat lustrum. Ook ondersteunt de commissie Voormekaar van Laurentius de stichting BONT door het organiseren van activiteiten voor daklozen en verstandelijk gehandicapten."

"De meeste mensen combineren hun studie met het werken in commissies. Laurentius stimuleert leden om hun studie binnen de gestelde tijd te halen. Als je je propedeuse niet hebt gehaald kun je niet in een commissie. We kijken ook vooruit door dagen te organiseren waarop je in contact kan komen met verschillende bedrijven. Recruiters helpen studenten bij het vinden van een stageplek. Iedereen kent elkaar, waardoor we elkaar gemakkelijk kunnen helpen."

Bekijk fotoreeks
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...
alt text here...

Gijs Dreijer (23) L.V.V.S Augustinus; vijfdejaars geschiedenis in Leiden:

"Komend jaar ga ik beginnen aan mijn master economische geschiedenis. Afgelopen jaar had ik een tussenjaar als fulltime bestuurslid acquisitie bij Augustinus. Toen ik naar Leiden kwam wist ik niet of ik zou kiezen voor Augustinus of Quintus. Toen heb ik maar een muntje opgegooid. Wat ik bijzonder vind aan Leiden is dat de studentenverenigingen onderling een goed contact hebben. Dat komt misschien omdat onze sociëteiten zo dichtbij elkaar liggen. Ook zijn onze studentenhuizen vaak gemengd; leden van verschillende verenigingen wonen er."

"Soms spelen we een beetje dat we rivalen zijn, maar als puntje bij paaltje komt zitten we naast elkaar. Zo hebben we samen met Quintus en Minerva een aantal keer een Business Battle georganiseerd. Aan de hand van casussen van bedrijven zochten de drie verenigingen naar de beste oplossing. Een advocatenkantoor, een adviesbureau en een energiebedrijf deden mee."

"Ik zit ook in een dispuut; de nerds van de vereniging noemen ze ons met een knipoog. Reislustig en intellectueel. We zijn een actieve club, waar andere disputen een feest organiseren, houden wij een symposium. Zo hebben we bijvoorbeeld een keer hersenonderzoeker Dick Swaab uitgenodigd. Ook zijn we met 45 man tien dagen naar Suriname geweest. Geweldig. Augustinus is een relaxte en nonchalante vereniging. Het werven van nieuwe leden vindt ongedwongen plaats. Daardoor zitten we ieder jaar snel vol."

Over het LKvV

De Landelijke Kamer van Verenigingen behartigt de belangen van 48 studentenverenigingen in Nederland en vertegenwoordigt daarmee ruim 40.000 hbo- en wo-studenten. De LKvV geeft daarnaast voorlichting en advies en organiseert vijf congressen per jaar voor de verenigingsbestuurders over verschillende onderwerpen. Ook lobbyt de LKvV namens de studentenverenigingen bij politici en beleidsmakers. Zie ook: www.lkvv.nl.

Word lid!

De LKvV heeft een eigen campagne om het verenigingsleven te promoten. Wil je meer weten over wat het lidmaatschap van een studentenvereniging te bieden heeft of ben je geïnteresseerd in een specifieke vereniging, kijk dan op de site: www.wordlid.com.

“De rode draad is mensen helpen, maar er zijn ook studenten die een volledig andere richting op gaan.”

Studie en beroep in beeld: sociaal juridische dienstverlening

Recht voor het individu

Rosanne Som de Cerff (22) is net klaar met haar opleiding sociaal juridische dienstverlening (SJD) aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens haar opleiding liep ze 10 maanden stage bij Halt, waar ze jongeren begeleidde in hun straftraject. Terugblikkend op haar opleiding is ze blij met haar keuze: "Je hebt binnen de opleiding alle vrijheid om je eigen richting te kiezen."

"Ik ben eerst aan het grafisch lyceum begonnen. Daar was het veel met je handen werken en veel met computers, maar dat bleek niets voor mij te zijn dus ben ik na twee maanden gestopt. Gaandeweg kwam ik erachter dat ik interactie met mensen wilde. Ik twijfelde tussen maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) en hbo-rechten tot ik op een open dag in Utrecht SJD tegenkwam. Ik was onmiddellijk enthousiast: SJD was de perfecte combinatie van mijn interesses. Je doet iets met rechten, terwijl je tegelijkertijd hulp verleent aan een persoon."

"Mijn stage bij Halt voelde heel verantwoordelijk: je moet veel zelf doen en bent continu op pad."

Is dat ook het wezenlijke verschil tussen SJD en hbo-rechten?

"Jazeker," vindt Rosanne. "Bij SJD ligt de nadruk veel meer op het sociale aspect, op het individu, niet zozeer op bedrijven. Je krijgt bijvoorbeeld een stuk minder bestuursrecht."

Hoe ziet de studie eruit?

"De eerste twee jaar zijn algemeen. Je krijgt theoretische vakken, onderzoek, projecten en lessen in gespreksvoering. Dat laatste is in ons werk heel belangrijk, omdat je veel met mensen te maken hebt. De rechtsvakken zijn best moeilijk en droog: je krijgt bijvoorbeeld huurrecht, goederenrecht, en verbintenissenrecht. In de laatste twee jaar loop je stage en mag je een minor doen. Ik heb mijn afstudeerproject over levenslang toezicht op zedendelinquenten gedaan. Kort door de bocht gaat dat erom dat bepaalde zedendelinquenten voor onbepaalde tijd onder toezicht kunnen worden gesteld van Reclassering, een vrij heftige maatregel."

En hoe zag de stage bij bureau Halt eruit?

"Ik heb zelf een stage geregeld bij bureau Halt, waar ik onder andere voorlichting gaf in groep 8 over vuurwerk en kleine vergrijpen. Ook gaf ik veel lessen over hoe kinderen om kunnen gaan met groepsdruk. Hiervoor moest ik zelf de scholen bellen, zelf afspraken inplannen en zelf naar de scholen afreizen. Verder heb ik gesprekken gevoerd met jongeren die zijn aangehouden voor een delict. Dit deed ik op het politiebureau in Utrecht. Je hebt dan zowel contact met jongeren als hun ouders. Het voelde heel verantwoordelijk: je moest heel veel zelf doen en was er continu voor op pad. Soms had ik op een dag wel vier gesprekken achter elkaar. Ik heb daarin veel geoefend en mocht de laatste drie maanden geheel zelfstandig werken."

"Die gesprekken met jongeren is uiteindelijk waar Halt om draait: het zijn jongeren onder de 18 die zijn opgepakt voor vergrijpen als diefstal of alcoholmisbruik. Je begeleidt ze in hun Halt-traject. Soms hebben ze problemen thuis en soms willen ze gewoon spannend doen, maar de meesten hebben wel spijt. Grappig is dat ik meer weerstand had verwacht van de jongeren dan ik uiteindelijk heb gekregen, maar dat de ouders moeilijker waren dan ik dacht. Die komen vaak voor hun kind op, terwijl ze nog niet eens weten wat er precies is gebeurd. Vaak krabbelen ze dan terug als ze het hele verhaal kennen en zijn ze je uiteindelijk dankbaar voor je werk."

Met SJD kun je meerdere kanten op. Wat gaan Rosanne en haar klasgenoten doen?

"Het spectrum is erg breed. Je kunt werken bij organisaties zoals het UWV, de gemeente, schuldhulpverleningsinstanties, het juridisch loket, jeugdzorg, de Kinderbescherming, maar ook bij incassobureaus of deurwaarderskantoren. De rode draad is dat je mensen helpt, maar sommige studenten kiezen ook een andere richting. Ik ken een meisje die nu bij de Rabobank werkt en dat kan ook, al zou je dat misschien niet zo snel verwachten van een SJD’er. Ik wil doorstuderen. Deze studie ging me gemakkelijk af en ik merkte dat ik af en toe wat uitdaging miste. Ik ben nu uitgekomen op de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging in Maastricht. Ik heb daar een entreetoets voor gemaakt en heb net gehoord dat ik ben toegelaten! Dat is best spannend!"

Op de vraag of er iets is dat Rosanne anders had willen doen antwoordt ze resoluut 'nee'. "Ik ben heel blij met mijn keuze. Het is precies wat ik ervan had verwacht: lekker breed en daarbinnen heb je de mogelijkheid om te ontdekken wat je leuk vindt. Ik vond veel leuk, maar ik weet nu zeker dat mijn hart bij justitiële dienstverlening ligt."

Open dagen

Hogeschool Van Hall Larenstein
Afgelast | Meeloopdag in Velp
31 mrt 2020
Hogeschool Van Hall Larenstein
Webinar Tuinbouw en Akkerbouw
31 mrt 2020
Wageningen University & Research
Meeloopdag Bos- en Natuurbeheer
1 apr 2020
Wageningen University & Research
Cancelled | Soil,Water,Atmosphere event
1 apr 2020
Hogeschool Van Hall Larenstein
Afgelast | Meeloopdag in Velp
2 apr 2020
Breda University of Applied Sciences
Kennismakingsdag Ad Tourism Management
2 apr 2020
Breda University of Applied Sciences
Afgelast | Kennismakingsdag Tourism Mgmt
2 apr 2020
Breda University of Applied Sciences
Afgelast | Kennismakingsdag Tourism Mgmt
2 apr 2020
Marnix Academie
Afgelast | Informatiebijeenkomst dt pabo
3 apr 2020
De Haagse Hogeschool
Open Dag (afgelast, wellicht virtueel)
3 apr 2020
hogeschool Windesheim
Open dag Zwolle (afgelast)
3 apr 2020
Hanzehogeschool Groningen
Open Dag (afgelast)
3 apr 2020
Hogeschool Tio
Afgelast | Proefstuderen Tio Amsterdam
3 apr 2020
Academie Verloskunde (AVAG)
Afgelast | Open dag
4 apr 2020
Hogeschool Leiden
Open Dag (afgelast)
4 apr 2020

Colofon

Uitgave

Qompas Magazine jaargang 3 schooljaar ’15-‘16

QM! is een jaarlijkse uitgave van Qompas StudieKeuze, dé online lesmethode voor studiekeuze en loopbaan oriëntatie.
De eerstvolgende uitgave verschijnt in september 2016.

Fotografie

Rob Bosboom, Laura Hospes (Laura Hospes Photography), Niki Medendorp, LKvV, illi Engineering, ARAG, Avans Hogeschool, Keke van der Ven.

Tekst

Mayke Calis, Mélanie van den Haak (Texcellent) en Elif Isitman.

Eindredactie

Mirjam Bergervoet, Boris Eustatia.

Technische ondersteuning

Bas Haasnoot, Osage, Maurice van de Ree, Rob Bosboom

Advertenties/advertorials

Met dank aan

Alexander Stromberg, Ardin Mourik (kenniscentrum en brancheorganisatie studentenhuisvesting Kences), ARAG, Avans Hogeschool, Cindy Beemsterboer, Daphne Janssen, Dick Tissink, Eline van Bochove, Els Klop, Gijs Dreijer, Hogeschool van Amsterdam, Isa Roeterdink, Isabelle Blom, Jan Willem Bruggeman, Jasmine North, Jolanda Roelofsen, Keke van der Ven, Laurean Serné, Leanne Dekker, Lex Hesterman, Linda Kruythoff, Lucas Martens, Luke Langeveld, Marlou Tibbe, Mike Oudshoorn, Nibud, Niki Medendorp, Rosanne Som de Cerff, Ruben Meenink, Ruurd Bell, Sam Grylak, Sijmen Mulder, Stephen Skocpol, Tessie Schuurs, Thijs Huizing, Travel Active, UMC Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Victor de Lange, Zala Pamir.

Neem contact met ons op

Contactpersoon: Mirjam Bergervoet
Delftse Jaagpad 1e
2324 AA Leiden

T +31 (0) 71 - 581 55 81
info@qompas.nl

www.qompas.nl

Vorige edities

magazine cover

QM januari 2017

magazine cover

QM september 2016

magazine cover

Qompas Magazine Schooljaar 2015 - 2016

magazine cover

QM juni 2017

U gebruikt een verouderde browser, daardoor is QM! helaas niet leesbaar.

Tip: Installeer een webbrowser die up to date is, zoals bijvoorbeeld de nieuwste Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome.